سوتفاهم

یکی از مواقعی که سوتفاهم پیش میاد که البته اغلب اینطور هست وقتیه که حرف نمیزنیم 

وقتیه که نمیگیم چمونه

گفتن خیلی خوبه...آفرین به کسایی که حرفاشونو میزنن

+

زبان مشترکی داریم
 با این همه
 یکدیگر را نمی فهمیم
ما باید
 مثل غارنشین ها
 تنها به علامت دست های مان
 اکتفا می کردیم
 آن وقت شاید هیچ سوء تفاهمی
 میانمان جدایی نمی انداختمنبع: http://mjavadnaderi.blogfa.com/
کدبازان>